Statutair directeur bij Zorggroep Haarlemmermeer (via PublicSpirit) – Zorggroep Haarlemmermeer – Hoofddorp

Zorggroep Haarlemmermeer

Bouwen aan een toekomstgerichte organisatie die het verschil wil maken!
De organisatie

Zorggroep Haarlemmermeer (ZH) is een moderne multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie, die zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om te komen tot de beste zorg dichtbij huis. Dit doet ZH door het ontwikkelen en invoeren van (regionale) zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Op die manier biedt ZH kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg  via 44 huisartsen, 26 fysiotherapeuten, 7 apothekers, 4 diëtisten en 15 praktijkondersteuners GGZ aan ruim 100.000 patiënten in de Haarlemmermeer.

Daarnaast vertegenwoordigt ZH onze coöperatieleden richting de zorgverzekeraar, gemeente en overige stakeholders. Ook is ZH een serviceorganisatie door het faciliteren en ontzorgen van de zorgprofessionals, in de 1e lijn- en wijksamenwerkings-verbanden.

Voor meer informatie zie www.zorggroephaarlemmermeer.nl. Hier tref je ook het jaarverslag 2021. Het jaarverslag 2022 verschijnt later dit voorjaar.

Bestuursmodel

De organisatie bestaat uit 3 juridische entiteiten.

Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer; dit is een vereniging met leden zijnde huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie benoemt een bestuur, bestaande uit vijf leden; drie huisartsen, een fysiotherapeut/paramedicus en een apotheker. De Coöperatieve vereniging is de enige aandeelhouder van twee uitvoeringsorganisaties: Zorggroep Haarlemmermeer B.V. en Huisartsen Haarlemmermeer B.V. Het bestuur van de Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer B.V. vormt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van beide B.V. ‘s. Beide B.V.’s vallen onder de statutaire verantwoordelijkheid van de directeur. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op deze beide uitvoeringsorganisaties en fungeert als werkgever van de statutair directeur.

Actuele ontwikkelingen

Momenteel speelt er veel in de eerstelijnszorg. Het IZA met het landelijk kader passende zorg, het multidisciplinaire zorginkoopbeleid van de preferente zorgverzekeraar om te komen tot regionale- en wijksamenwerkingsverbanden, geven een maatschappelijk en inhoudelijke dynamiek.

De Coöperatie zal zich de komende periode beraden op haar regionale positie en mogelijk aangaan van partnerships. In opdracht van bestuur/AVA is een organisatieadviestraject gestart om de toekomstige ontwikkeling van de Zorggroep naar een krachtige regio-organisatie te verkennen. Voor zowel de Coöperatie als de twee B.V.’s vereist dit veranderingsvermogen en innovatiekracht. Voor de te werven directeur vormt dit naast de professionalisering van de organisatie een interessante opdracht.

Vacature statutair directeur

Recent heeft de voormalige directeur na 10 jaar de  organisatie verlaten. Om die reden zoekt de RvC een nieuwe empathische directeur met knowhow en slagkracht om sturing te geven aan de organisatie en de leiding te nemen in het toekomstgerichte verandertraject.

De opdracht

Als statutair directeur van beide B.V.’s ben je verantwoordelijk voor het strategisch beleid in samenspraak met het bestuur/ AVA van de Coöperatie en de RvC. Je participeert actief in het komende organisatie-ontwikkelingstraject om ZH door te ontwikkelen naar een krachtige regio-organisatie. Als directeur zie je erop toe dat de gestelde doelen uit het bestaande jaarplan 2023 en te ontwikkelen strategische plannen voor de verdere toekomst zowel kwalitatief als kwantitatief worden gerealiseerd. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie en gesprekspartner voor externe relaties, partners en stakeholders.

Je zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering op orde is en werkt aan de verdere professionalisering van de bedrijfsprocessen. Hierin werk je nauw samen met het bestuur. De RvC vervult de rol van werkgever van de directeur en heeft dus ook een rol in de aansturing en houdt toezicht op de realisatie van beleid.

De functie

De statutair directeur werkt vanuit het kantoor in Hoofddorp. Je geeft direct leiding aan circa 12 medewerkers op het bureau en indirect aan de circa 25 medewerkers van de Huisartsen B.V. Tussen directie en bestuur/AVA bestaat een hechte samenwerking en je neemt deel aan het maandelijks overleg van bestuur en directie. Je rapporteert inhoudelijk aan het bestuur en legt verantwoording af aan de RvC. Je vormt de verbinding tussen de medewerkers en het bestuur van de Coöperatie, door gemaakte afspraken en andere zaken die spelen continu te communiceren.

Functie-eisen

  • academisch werk- en denkniveau en opgeleid bij voorkeur in een bedrijfskundige richting;
  • meerdere jaren managementervaring, een coachende stijl van leidinggeven en ervaring met veranderprocessen. Hierbij heb je aantoonbaar resultaat behaald bij het optimaliseren van bedrijfsvoering;
  • kennis van, ervaring en affiniteit binnen de eerstelijns zorg is een pré om succesvol te kunnen zijn;
  • je hebt overtuigingskracht, tactisch inzicht en het vermogen om mensen te motiveren en mee te nemen in een veranderingstraject;
  • je hebt geduld en doorzettingsvermogen bij het toezien op de realisatie van plannen en het doorvoeren van verander-processen.

Je bent verder een stevige persoonlijkheid:

  • met een open geest, die positief-kritisch regie neemt;
  • die overzicht kan houden en prioriteiten stelt;
  • met verbindend vermogen en een sterke focus op samenwerking en synergie;
  • met gevoel voor humor en een flinke dosis relativerings-vermogen.

Vergoeding

ZH zoekt een statutair directeur voor minimaal 32 uur per week. Honorering vindt plaats binnen de kaders van de WNT klasse 2.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Erik van Kooten.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. Je kunt een vraag ook per e-mail aan ons voorleggen via info[email protected]

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór maandag 3 april aanstaande. Je sollicitatie kun je indienen via de website van PublicSpirit.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: