Verpleegkundige – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 40i0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verpleegkundige niveau 4 in Hoofddorp en regioKennemerland. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgeversop het gebied van V&V-huizen en Ouderen. In de zorg draaitalles om mensenwerk. Elke werkdag heb je nauw contact methulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms alslaatste strohalm. Het is daarom essentieel om oprechte aandacht tehebben voor hen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou jeervan om een praatje te maken? Dan kunnen jouw kennis en glimlacheen wereld van verschil maken voor iemand die jouw hulp nodigheeft. Naast het uitvoeren van verpleegtechnische handelingenondersteun je bij het verzorgen en het organiseren van hetzorgproces rondom de cliënt. Ook voer je administratieve taken uitdie aansluiten bij je werkzaamheden en ben je medeverantwoordelijkvoor het bewaken van de kwaliteit van de zorg. Wanneer het op jouwverpleegtechnische taken aankomt, kan een allround inzet van jeworden verwacht. Naast het verzorgen van wonden, het toedienen vanmedicijnen en/of injecties en het aanleggen van infusen, kan jehulp ook ingeroepen worden voor bijvoorbeeld de lichamelijkeverzorging van cliënten. Via Zorgwerk kan je in diverse brancheswerken. Wanneer je bij een ziekenhuis of V&V-huis aan de slaggaat, kom je in een team terecht. Dan is het belangrijk dat je eenteamspeler bent. Kies je om in de thuiszorg te werken, dan is hetuiteraard van groot belang dat je goed in staat bent om vrijwelgeheel zelfstandig alle werkzaamheden uit te voeren die je op jeroute tegenkomt. Ben je enthousiast geworden om als Verpleegkundigeniveau 4 aan het werk te gaan in Hoofddorp e.o. en voldoe je aan defuntie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig online in!

Lees meer…