Anesthesiemedewerker – AMC – Hoofddorp

JobID = 1a0.07

AlsAnesthesiemedewerker in het AMC verveel je je nooit. Vanaf de startvan je dienst tref je de voorbereidingen voor de eerstvolgendeingreep. Je zet de medicatie klaar en test het anesthesietoestel.Ook haal je de patiënt op van de verkoever, waar hij of zij wachtop de ingreep. Samen met de Anesthesioloog leg je de patiënt uitwat er die dag gaat gebeuren en je sluit de patiënt aan op hetAnesthesietoestel, legt het infuus aan, intubeert en indien nodigprik je een arterielijn. Samen met de Anesthesioloog leidt jedaarna de patiënt in én uit.

AlsAnesthesiemedewerker sta je tijdens de operatie aan het roer enwerk je zelfstandig. Als Anesthesiemedewerker bewaak jij de vitalefuncties van de patiënt en zorg je ervoor dat iemand goed door deoperatie heen komt. Als het toch ‘wat spannend’ dreigt te worden,is de Anesthesioloog in de buurt om je te helpen.

In het AMC sta je als Anesthesiemedewerker ook met enigeregelmaat op onze spoedeisende hulp. Wij zijn een Level-1Traumacentrum en wanneer er grote trauma’s binnen komen, ben je alsAnesthesiemedewerker verantwoordelijk voor de luchtwegen van depatiënt. Je bedient eventueel de Rapid Infuser of de Cell Saver omde patiënt zo snel mogelijk weer van bloed te voorzien. Jij bentnamelijk de kennisexpert van deze apparatuur, dus jouw technischekennis is hoog.

Als Anesthesiemedewerker inhet AMC kun je verder groeien als je wil. Nadat je enkele jarenwerkervaring hebt opgedaan, kun je Senior op de afdeling worden ofSedatie Praktijk Specialist. Dan ben je, vaak bij kleinereingrepen, helemaal zelfstandig aan het werk. Tevens breng je dan demedische situatie van de patiënt in kaart en schrijf je hetpostoperatieve beleid uit. Als Anesthesiemedewerker in het AMC iser altijd wel wat te leren.

Als Anesthesiemedewerker op onzeafdeling heb je ongeveer 60 collega’s. We zijn met een groot team.De leeftijden en ervaringsjaren lopen flink uiteen, dus we hebbende mazzel van elkaar te kunnen leren. We werken in diensten van 9uur, dus fulltime werken doe je bij ons al in 4 dagen.

Onze afdeling heeft een ‘jong karakter’. Datbetekent dat we niet vastgeroest zijn in processen, maar het juistaltijd beter willen doen waar het kan! Het houdt ons fris enscherp. We zijn ook echt een opleidingsziekenhuis, dus er is eenechte ‘leersfeer’ en ruimte om jezelf altijd te blijvenontwikkelen.

Jebent gemotiveerd, proactief en bent in het bezit van een CZOdiploma Anesthesiemedewerker. Daarbij stel je de patiënt centraal,streef je steeds naar de beste kwaliteit van werken en denk jegraag mee over verbeteringen en ontwikkelingen. Wij zoeken eenprofessionele, collegiale, stressbestendige en servicegerichtecollega die goed op de hoogte is van ontwikkelingen in hetvakgebied en dat ook graag wil delen metcollega’s.

Wijbieden ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding,extra scholing, een plek om te groeien! Werken in het AMC betekentwerken in een inspirerende en professionele omgeving waarontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

• Het AMC kan bemiddelen naar woonruimte(studio’s) in de nabije omgeving van het AMC. De minimalehuurtermijn van deze studio is 1 jaar (12 maanden).
•Het salaris bedraagt maximaal € 3.391,- bruto per maand op basisvan 36 uur (schaal 8 CAO UMC). Het salaris wordt aangevuld met eenvaste toelage naar het salaris van schaal 9A in dezelfde trede. Hetsalaris in schaal 9A bedraagt maximaal € 3.582,- bruto per maand(o.b.v. 36 uur).
• Het salaris is exclusief eventueletoeslagen voor onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) en eeneindejaarsuitkering (8,3%). Er is geen sprake vanbereikbaarheidsdiensten.
• Wij bieden in eersteinstantie een aanstelling voor 12 maanden, met uitzicht op eenvaste aanstelling bij goed functioneren.
• Bovenop hetsalaris wordt maandelijks gespaard voor het Persoonlijk Budget (tenminste 1,55% van het salaris) wat je kunt inzetten voor scholing ofpersoonlijke ontwikkeling.
• Naast uitstekendebereikbaarheid met het OV, heeft het AMC ook voldoendeparkeerplaatsen voor medewerkers.
• Pensioen wordtopgebouwd bij het ABP. Het AMC draagt een groot deel van de premiebij (70%).
• Wij hebben een zeer actievepersoneelsvereniging en organiseren verschillende (sportieve)activiteiten en evenementen door het jaar heen.

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaardenop www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden.

Directsolliciteren op deze functie? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ opdeze pagina.
Wij nodigen geïnteresseerden van harte uiteens rond te komen kijken en sfeer te proeven op onze afdeling.Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer EmilHofstra (unitmanager), via 020-5664315, sein 59021 of e.hofstra@amc.nl.

Een meeloopdag en het opvragen van een verklaringvan goed gedrag zijn onderdeel van deze selectiep...